Professor
Professor / Yao-MinChiang
Professor / Keng-YuHo
Professor / SandyLai
Professor / Yi-TingChen
Professor / Yan-ShingChen
Teacher Member Total 17 Person
Chiang, Yao-Min
Professor
Building II, College of Management 1004 / 02-33661089 / yaominchiang@ntu.edu.tw
Office Hour :
Ho, Keng-Yu
Professor
Building II, College of Management 510 / 33661094 / kengyuho@ntu.edu.tw
Office Hour :
Lai, Sandy
Professor
Building II, College of Management 907 / +886-2-33661087 / sandylai@ntu.edu.tw
Office Hour :
Chen, Yi-Ting
Professor
Building II, College of Management 513 / 33661080 / chenyt@ntu.edu.tw
Office Hour :
Chen, Yan-Shing
Professor
Building II, College of Management 605 / 33661078 / yanshing@ntu.edu.tw
Office Hour :