Professor
Professor / Keng-YuHo Professor / Yan-ZhiWang Professor / SandyLai Professor / Yi-TingChen
Teacher Member Total 14 Person
Ho, Keng-Yu
Professor
Building II, College of Management 510 / 33661094 / kengyuho@ntu.edu.tw
Office Hour :
Wang, Yan-Zhi
Professor
Building II, College of Management 606 / 33661075 / yzwang@ntu.edu.tw
Office Hour :
Lai, Sandy
Professor
Building II, College of Management 907 / +886-2-33661087 / sandylai@ntu.edu.tw
Office Hour :
Chen, Yi-Ting
Professor
Building II, College of Management 513 / 33661080 / chenyt@ntu.edu.tw
Office Hour :