CARDO職業工坊 - 邁向外商公司CEO必經的一條路
活動起日:2014-10-01 
發佈日期:2014-10-01 
瀏覽數:1853  2017-02-12 更新

活動名稱:CARDO職業工坊-邁向外商公司CEO必經的一條路

                  IBMB2B領域的行銷與業務」

活動時間:10/28 17:30~19:30 

活動地點:管院壹館104教室

活動報名:https://docs.google.com/forms/d/1vj4sVlDa8bv6ZVauWVDrkPN7LF3zGW-kbUiwNwdxb0s/viewform?c=0&w=1

詳情請上CARDO網站上查詢:https://sites.google.com/site/cardontu/home/cardo-fang-feng-sheng/cardozhiyegongfang-ibmchenggongmaixiangwaishanggongsiceozhilu