Announcements
 • Announcements
107學年度學士班個人申請入學 第二階段甄試 口試時間表
Activity day:2018-04-14 
Published At:2018-04-12 
Views:3214  2018-04-12 updated

 口試時間107年4月14日(星期六)

 口試報到處臺大管理學院一號館2樓。

 請考生攜帶身份證(或有效期限內之護照、附加照片之健保卡等證明文件)於報到處驗證。
 請於規定之報到時間內辦理報到,並按照規定時間應試,逾時不到者,以缺考論之。

◎請勿穿著學校制服應試。
※如有任何疑問,請洽本系承辦人:(02)3366-1200#11 

 

口試
順序
臺大
報名編號
考生姓名 最遲
報到時間
口試
開始時間
 口試
順序
臺大
報名編號
考生姓名 最遲
報到時間
口試
開始時間
A01 704196 許芸嘉 08:20 08:30  B01 704197 黃煒勛 08:20 08:30
A02 704199 吳欣育  B02 704200 楊鈞智
A03 704201 鍾乙綾  B03 704202 林學澄
A04 704203 黃玨皓 08:35 08:45  B04 704204 楊代如 08:35 08:45
A05 704205 徐芊綺  B05 704207 黃珮雯
A06 704208 陳宥心  B06 704210 林佳勳
A07 704211 邱祖頤 08:50 09:00  B07 704212 曹勝淵 08:50 09:00
A08 704213 楊繹修  B08 704214 劉芊妤
A09 704215 郭姿筠  B09 704216 許哲榮
A10 704217 黃靖翔 09:05 09:15  B10 704218 戴相宇 09:05 09:15
A11 704219 陳柏燁  B11 704220 陳義亨
A12 704221 胡又元  B12 704222 巫芊瑩
A13 704223 張宇承 09:20 09:30  B13 704224 賴爰愷 09:20 09:30
A14 704225 徐瑞智  B14 704226 王婷誼
A15 704227 易子安  B15 704228 劉育致
A16 704229 王勇傑 09:35 09:45  B16 704231 莊啟宏 09:35 09:45
A17 704232 蔡秉叡  B17 704233 陳立軒
A18 704235 游佳靜  B18 704236 陳宇歆
A19 704241 黃心 09:50 10:00  B19 704242 李柏儒 09:50 10:00
A20 704246 王凱  B20 704248 陳冠廷
A21 704249 李宸帆  B21 704250 趙中綺
中場休息  中場休息
A22 704252 張瑋哲 10:20 10:30  B22 704254 吳安傑 10:20 10:30
A23 704255 林資堯  B23 704256 林俊諺
A24 704258 楊子寬  B24 704259 吳尚澤
A25 704261 吳泊諄 10:35 10:45  B25 704265 陳彥錞 10:35 10:45
A26 704267 藍天祈  B26 704268 藍浩晟
A27 704269 盧冠均  B27 704270 練惠文
A28 704272 洪嘉敏 10:50 11:00  B28 704273 鄭群叡 10:50 11:00
A29 704274 余羿辰  B29 704275 蘇彧玄
A30 704276 康崴  B30 704277 黃偉傑
A31 704278 林大禾 11:05 11:15  B31 704279 謝侑均 11:05 11:15
A32 704280 伍柏豪  B32 704281 周楷翔
A33 704282 莊承叡  B33 704285 劉鎮霆
A34 704287 林均燁 11:20 11:30  B34 704288 陳宥亘 11:20 11:30
A35 704291 呂孟芸  B35 704292 陳紹銘
A36 704293 陳品妤  B36 704294 張家豪
A37 704295 廖又興 11:35 11:45  B37 704296 莊依寧 11:35 11:45
A38 704297 黃永雯  B38 704299 楊皓宇
A39 704300 劉子瑄  B39 704301 王心瑋
A40 704302 高浩淳 11:50 12:00           


Attachments1:107口試時間公告.pdf