NSTC Outstanding Research Award

National Science and Technology Council (NSTC) has established the Outstanding Research Award to recognize scientific and technological talents who have made outstanding research performance. 


The Award is to encourage talents to devote themselves to a career of fundamental or applied research to improve the level of Taiwan’s academic research and academic status in the international community.
 

source: NSTC

NSTC Outstanding Research Award Laureates
Professor Year
Bing-Yu Chen (Robin) 2022
Chih-Hung Peng 2022
Chia-Yen Lee 2021
Bryan Jean 2021
Kevin Tseng 2021
Shu-Cheng Chi 2020
Pei-Cheng Liao 2020
Yi-Ting Chen 2019
Bou-Wen Lin 2018
Aichia Chuang 2015
Jiuh-Biing Sheu 2014/2011/2006
Ming-Hui Huang 2013/2003
Yanzhi Wang 2013
Sheng-Syan Chen 2012/2009/2003
Yao-Min Chiang 2011
Shu Yeh 2010
Chih-Ping Wei 2010/2007
San-Lin Chung 2009/2002
Larry Y. Tzeng 2007
Chi-Chun Liu 2006
Mao-Wei Hung 2004/1997
Houn-Gee Chen 2004
Luo Lu 1999
Ho-Mou Wu 1996
Chung-Ming Kuan 1996/1994